Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Plan van aanpak

Na de inrichtingsfase volgt de uitvoeringsfase. Na ontvangst van de schriftelijke opdracht wordt een intern orderacceptatiedossier opgesteld. Het digitale dossier wordt aan betreffende medewerkers van de projectafdeling en serviceafdeling ter hand gesteld. Dit dossier bevat o.a. de aanbieding, de opdracht, de tekeningen alsmede notulen van de tijdens de inrichtingsfase gemaakte afspraken.

Gedurende het gehele traject van opdracht tot en met finale oplevering, worden alle werkzaamheden van projecleiders, werkvoorbereiders, tekenaars en montageteams vastgelegd in ons projectenbeheersysteem van Dynamics-MicroSoft.

Nadat de opdracht vanuit de technische invalshoek nogmaals zorgvuldig is bestudeerd, wordt er een stappenplanning opgesteld. Daarnaast wordt een VGM overeenkomst uitgewerkt en wordt er een afspraak gepland om het project met de projectadviseur te bezoeken. Na dit bezoek worden de aansluittekeningen uitgewerkt en aan alle betreffende partijen kosteloos ter beschikking gesteld. Meestal gebeurt dit digitaal. Gedurende fase I en fase II worden bouwvergaderingen bijgewoond met bouwkundig aannemer, directievoerder, E+W installateur en andere betrokkenen. Bij grotere projecten wordt tevens het werkoverleg bijgewoond.

Bij aanvang van het installeren wordt een zogenaamde kick-of / toolbox meeting gehouden. Hierbij worden de betrokken voormannen ingelicht over de gang van zaken, de bijzonderheden en met name alle te nemen veiligheidsaspecten, milieuvoorschriften, het huisreglement op de bouwlocatie en de aanvang- en eindtijden worden nogmaals doorgenomen.

Binnen Bouter B.V. is voor de projectleider de stappenplanning een van de meest belangrijke documenten. Op deze uitgebreide planning wordt voortdurend middels kleuren bijgehouden wat de status is van de betreffende stap in de planning. Op deze wijze kan eenvoudig worden vastgesteld of wij op schema zijn. Op aanvraag stellen wij u graag een voorbeeld ter beschikking. De planning wordt vaak ingebracht in de bouwvergaderingen. Op heldere wijze wordt over planningen gecommuniceerd met andere partijen.

Na een vooroplevering van de projectploeg aan de projectleider, waarbij door onszelf de laatste afwerkpunten worden geïnventariseerd, volgt de definitieve eindoplevering. Van deze oplevering wordt een opleveringsprotocol opgesteld waarbij beide partijen – uiteraard na akkoord – hun handtekening plaatsen voor de feitelijke overdracht van de inrichting.