Maatwerk in Grootkeukens
 •   Meer dan 40 Jaar ervaring
 •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
 •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
 •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Programma voor onderwijs

Bouter B.V. heeft een uitgebreid programma apparatuur en meubilair ontwikkeld voor leskeukens in het praktijkonderwijs, zoals vmbo (afdelingen Verzorging en Consumptief), ROC’s met HTV (sectoren Horeca Toerisme en Voeding), praktijkscholen, brede scholen en middelbare en hogere hotelscholen. Het programma apparatuur en meubilair is geschikt voor inrichting van ruimtes voor de lespakketten:
 • Zorg en Welzijn
 • Consumptieve technieken
 • Brood en Banket
 • Horeca
 
Onderwijs
 
Bouter heeft de nodige ervaring om de ruimte zodanig in te richten dat gewerkt kan worden met WPS, het pedagogisch-didactisch concept Werk-Plekken-Structuur. Hierbij wordt de praktijksituatie binnen bedrijven in het lokaal nagebootst. In één leeromgeving zullen de leerlingen aan de hand van zelfsturend leermateriaal op diverse werkplekken zelfstandig werkzaamheden verrichten. De docent wordt daarmee begeleider/coach op de werkvloer. Leerlingen doorlopen geheel zelfstandig het vaktechnische deel van de afdeling.

De inrichting van de ruimte wordt uitgebreid met u besproken. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij:
 • Werk-Plekken-Structuur (WPS) voor diverse afdelingen.
 • Met welke apparatuur moeten de leerlingen tijdens de lessen kennismaken?
 • Welke opstelling is de meest ideale voor leerlingen en docent?
 • Op welke wijze kunnen we bouwkundige aanpassingen voorkomen?
 • Voldoet de inrichting aan alle normeringen, waaronder uiteraard ARBO en HACCP?
 • Past het voorstel binnen het beschikbare budget?
 
Na de bespreking wordt het voorstel middels een tekening uitgewerkt. Deze tekening wordt met u besproken. Na eventuele aanpassingen wordt de begroting opgesteld en kan de financiële “fine-tuning” plaatsvinden.

Ook het onderwijs is verplicht projecten boven het drempelbedrag Europees aan te besteden. Het drempelbedrag is op dit moment
€ 193.000,-. Indien de investering hoger is dan het drempelbedrag, dan dient de samenwerking en/of advisering op een zodanige wijze plaats te vinden dat dit geen inbreuk doet op de “Chinese Wall Construction”. In een persoonlijk gesprek lichten wij dit graag toe.