Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden Bouter B.V.
Op alle leveringen en diensten die Bouter B.V. verricht zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27104195. U kunt de voorwaarden hieronder downloaden. Als u vragen heeft of opmerkingen, of u vindt dat bepaalde artikelen niet op uw bedrijf of instelling van toepassing zijn, dan willen wij hierover graag met u overleg plegen.
 
Inkoopvoorwaarden van relatie
Veel bedrijven en instellingen maken gebruik van zelf opgestelde inkoopvoorwaarden. Als u ons deze toestuurt, dan zijn wij graag bereid deze voorwaarden te bestuderen en met u overleg te plegen. Voorwaarden dienen te allen tijde tot tevredenheid te zijn van beide partijen.

ARIV-voorwaarden
Overheidsinstellingen wensen veelal gebruik te maken van de ARIV-voorwaarden. (Algemene Rijks Inkoop Voorwaarden.) Wij nemen deze voorwaarden onvoorwaardelijk over.