Maatwerk in Grootkeukens
 •   Meer dan 40 Jaar ervaring
 •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
 •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
 •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

 
De missie van Bouter B.V. is het optimaal streven naar continuïteit van het bedrijf op lange termijn, gebaseerd op jaarlijkse, redelijke rendementen. De resultaten moeten worden verkregen door een bovengemiddelde kwaliteit van leveringen. Bij alle handelingen en activiteiten dient rekening te worden gehouden met het begrip “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

De directie van Bouter B.V. heeft bepaald dat de zorg voor mens, maatschappij en milieu een zeer belangrijk aspect is in de missie die Bouter B.V. heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel.
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd, is ondernemen met een duurzaam karakter. Het is zodanig ondernemen dat de activiteiten, langdurig, het grootst mogelijk positief effect hebben op mens, maatschappij en milieu.
Indien er gekozen moet worden tussen het eigen belang van het bedrijf of het maatschappelijk belang, dan krijgt het maatschappelijk belang voorrang.
 
De Sociaal Economische Raad omschrijft duurzaam ondernemen als “activiteiten ontplooien in het belang van het bedrijf en de maatschappij die verder gaan de core business en die niet wettelijk verplicht zijn”.

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt rekening gehouden met de belangen van anderen, de zogenaamde stakeholders. Stakeholders zijn:

 • Medewerkers inclusief organisaties en arbeidsmarkt in geheel
 • Klanten / afnemers / gebruikers
 • Leveranciers / fabrikanten
 • Aandeelhouders
 • Banken
 • Consumenten
 • Mensenrechtenorganisaties
 • Milieu-organisaties
 • Overheid
 • Omwonenden – gemeente

 • Op aanvraag zijn wij graag bereid een overzicht van voorbeelden te verstrekken van activiteiten die naast de wettelijke verplichtingen ontwikkeld worden.

  Iedere werknemer is schriftelijk geïnformeerd hoe de directie aankijkt tegen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van hem / haar wordt verwacht dat deze belangrijke maatschappelijke normen en waarden ten minste worden gerespecteerd. Een actieve bijdrage hieraan wordt aangemoedigd en zeer gewaardeerd.

  In de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders is “Maatschappelijk verantwoord ondernemen” een vast agendapunt.