Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Milieubeleid

Algemeen
Over milieu worden vaak uitgebreide procedures beschreven. Wij vinden echter dat de beste garantie voor goede omgang met het milieu wordt gegeven door ervoor te zorgen dat een bedrijf milieu hoog in het vaandel heeft. Dit kan alleen worden bereikt door – naast de beschreven procedures – de medewerkers en derden er voortdurend op te wijzen. Het milieubeleid dat door de directie is bepaald geldt voor alle opdrachten, is van toepassing op alle afdelingen, medewerkers en toeleveranciers. Binnen de Bouter organisatie is in ieder kantoorruimte scheiding van afval en papier, de logistieke afdeling werkt met een compactor, er is 'groene' verlichting, het wagenpark is voorzien van A- of B label, er wordt standaard met zwarte toner geprint en de printjes zijn dubbelzijdig.

Milieubeleid tijdens uitvoeringsfase van een project
Bij de opstart van een project is het gebruikelijk dat in overleg met de betrokken partijen en de aanbestedende dienst en / of adviseur een VGM-overeenkomst wordt opgesteld. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. In de VGM overeenkomst wordt opgenomen waar de partijen zich voor wat betreft Veiligheid en Gezondheid en Milieu aan dienen te houden. Afval dient gescheiden verzameld te worden, en gescheiden te worden ingeleverd bij de betreffende diensten. Met betrekking tot koudemiddelen wordt uitsluitend gewerkt met F-Gassen erkende leveranciers.

Instructies aan projectmedewerkers en medewerkers logistiek
In het kader van VCA** 2008/5.1, ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 zijn onderstaande schriftelijke instructies opgenomen.

2.3 Onze milieuregels en die van de klant.
Stort afval altijd in de daarvoor bestemde containers. Bouter, maar vaak ook de klant, biedt het afval gescheiden aan bij het afvalverwerkingsbedrijf. Uiteraard mag hiervan alleen gebruik gemaakt worden als de uitvoerder hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. Er kunnen containers zijn voor: Puin, staal, glas, hout, karton, overig afval.
Chemisch afval zoals olie, vetten, verf-, lijnblikken, spuitbussen, purbussen, kitwerk, batterijen e.d. wordt meegenomen naar de werkplaats en gedeponeerd in de speciaal daarvoor bestemde containers.

2.5 Gevaarlijke stoffen.
Het werken met gevaarlijke stoffen komt vaker voor dan men denkt. Ook als plaatsingsmonteur krijg je er regelmatig mee te maken. Om iedereen zo goed mogelijk hierover te informeren, hangt in iedere bus een product-informatiemap. Hierin staat alles uitgelegd over het zo veilig mogelijk werken met gevaarlijke stoffen. Er zit een lijst in met daarop de meest gebruikte producten die op de verpakking een gevarensymbool hebben staan. Daarna een overzicht wat aangeeft bij welk product welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden. De gevarensymbolen worden uitgelegd en per productgroep wordt aangegeven hoe bijv. in geval van brand er het beste geblust kan worden. Voordat met een product gewerkt wordt, is het verstandig dat men zich op de hoogte te stelt van de gevaren. Sommige producten geven pas na jaren problemen. LEES ALTIJD EERST HET ETIKET!!! Resten van gevaarlijke stoffen mogen nooit worden weggegooid. Deze dienen altijd te worden ingeleverd bij de werkplaats zodat de stoffen in de daarvoor bestemde containers kunnen worden gedeponeerd.

Breeam
Bouter B.V. is vanaf de introductie en acceptatie van BREEAM in Nederland actief bezig met advisering, ontwikkeling en het leveren van een bijdrage voor het behalen van de credits. Door ons opgeleverde keukens binnen BREEAM gecertificeerde projecten zijn onder andere Gapgemini in Utrecht, Astellas in Leiden en Nature’s Pride in Maasdijk. Onze adviseurs kunnen u dan ook prima bijstaan bij het traject naar certificering volgens BREEAM. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.

F-Gassen
Er is een wettelijke verplichting om koeling met een koudemiddeleninhoud van meer dan 3 kg jaarlijks vanwege milieutechnische overwegingen te laten keuren. Deze controle dient te geschieden door een F-Gassen erkend bedrijf en door een F-Gassen gediplomeerde monteur. Tijdens de controle wordt het koelsysteem o.a. gecontroleerd op lekdichtheid. Alle bevindingen worden vastgelegd in een logboek. Deze F-Gassen keuring wordt uitgevoerd door ons zusterbedrijf WKE Products B.V.
 
Koudemiddel inhoud:Aantal controles per jaar bij installaties zonder lekdetectiesysteem:Aantal controles per jaar bij installaties zonder lekdetectiesysteem:
0 tot 3 kgConform leveranciersinstructie, geen logboek plichtConform leveranciersinstructie, geen logboek plicht
3 t/m 30 kg11
30 t/m 300 kg21
Hoger 300 kg42
 
Verpakkingsmaterialen
De ingekochte kartonnen dozen zijn vervaardigd van kringloopkarton. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kartonnen pallets. Hierdoor wordt de afvalberg van eenmalige houten weggooipallets verminderd. Indien houten pallets gebruikt worden dan zijn dit EURO-retour pallets.

Retour genomen apparatuur
Apparatuur zoals vaatwasmachines, koffiezetmachines, koel- en vrieskasten worden ter recycling aangeboden volgens regels die zijn opgesteld door Stichting NVMP, Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten. Indien nodig wordt een verwijderingsbijdrage geheven.

Sponsoring
Jaarlijks worden stichtingen gesponsord die het milieu een warm hart toedragen zoals Greenpeace en Wereld Natuur Fonds.