Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

De organisatie

 
Bouter B.V. kent een platte organisatie met informele omgangsvormen. De directie vindt het van groot belang dat iedere werknemer binnen zijn / haar mogelijkheden zich optimaal kan ontplooien. Behalve opleidingsmogelijkheden is daarnaast ook de overlegstructuur van groot belang. In vaste regelmaat vindt, per afdeling, overleg plaats waarbij de afdelingtarget en de behaalde score worden besproken. De medewerkers kunnen in dit overleg participeren. Daarnaast vindt er in vaste regelmaat overleg plaats met de afdelingshoofden waarin het beleid en eventuele bijstelling hiervan wordt vastgesteld. Een standaard begrip in onze organisatie is de Keek op de Week.
 
<!--<name.pretty/>-->

<!--<name.pretty/>-->

<!--<name.pretty/>-->