Maatwerk in Grootkeukens
 •   Meer dan 40 Jaar ervaring
 •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
 •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
 •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

De oplevering en garantie

 
Vooroplevering
Ruim voor de definitieve datum van oplevering wordt een vooroplevering gearrangeerd. Hierbij zijn aanwezig de uitvoerder / voorman en de projectleider. Alle apparatuur wordt gecontroleerd op functioneren. Het maatwerk wordt gecontroleerd op solide werken van deuren en laden, en het ontbreken van scherpe randen. De laatste instructies voor afwerking van het project worden met het projectteam besproken.
 
Finale oplevering
Bij de finale oplevering zijn vanuit Bouter B.V. aanwezig: Projectleider, Accountmanager of Projectadviseur. Op de afgesproken opleveringsdatum wordt een opleveringsprotocol opgesteld. In dit protocol worden de restpunten opgenomen. Tevens wordt vermeld binnen welke termijn de restpunt opgelost worden. Er wordt een logboek met gebruikershandleidingen overhandigd. Het opleveringsprotocol wordt door beide partijen ondertekend.

Bij de oplevering kunnen tevens de volgende onderwerpen worden besproken:

 • Schoonmaakinstructies
 • Demonstratie van apparatuur
 • Samenstelling van de onderhoudsovereenkomst
 • Instructie aan technische dienst van gebruiker
 • De tevredenheidsverklaring
 • Fotorapportage
 • Garantie
  Op ieder project wordt een garantie gegeven voor een periode van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf de datum dat het project definitief is opgeleverd. Over het algemeen is dit de datum van ondertekening van het opleveringsprotocol. Er zijn mogelijkheden om de garantietermijn te verlengen tot een periode van 5 jaar.
  De garantie betreft arbeidsloon, voorrijden en vervanging van eventuele onderdelen. Gedurende de garantieperiode worden derhalve geen kosten voor correctief onderhoud in rekening gebracht.